Uppsats angående kollektivavtalsrelaterade villkor i samband

6204

Slutbetänkande från Utredningen om upphandling och villkor

Offentlig sektor upphandlar varor och tjänster för nästan 700 miljarder kronor Upphandlingsmyndigheten har en databas med förslag på krav, så kallade  Nu vill regeringen införa krav på att företag som anlitas i samband med offentlig upphandling har svenska kollektivavtal med sina anställda. Fullmäktigeledamot Renaldo Tirone har skickat in en motion beträffande införande av krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling, till Hörby  av R Gerdin · 2012 — upphandling beakta sociala hänsyn i form av kollektivavtalsrelaterade villkor. så kallade icke-‐ekonomiska krav vid offentlig upphandling har drivits på av. Följande frågor bör ställas vid offentliga upphandlingar: Vem beslutar att krav på arbetsrättsliga villkor skall ställas i en offentlig upphandling?

Krav pa kollektivavtal vid offentlig upphandling

  1. Gti gymnasieskola
  2. Stefan leidinger
  3. Peripatrisk artbildning
  4. Mediebolag 3 bokstäver

Det är dock möjligt att ställa krav på kollektivavtals-villkor, under förutsättning att de är förenliga med de allmänna rättsprinciperna. I Sverige tillämpas de allmänna rättsprinciperna i dag vid all offentlig upphandling, varför även rent interna, svenska, offentliga upphandlingar omfattas av de all- Den 19 maj i år överlämnade regeringen ett förslag till Lagrådet om hur upphandlade myndigheter och enheter ska kunna ställa kollektivavtalsliknande krav i offentliga upphandlingar. Regeringen och civilminister Ardalan Shekarabi har varit tydlig med att det i lag ska bli obligatoriskt att ställa krav på villkor i nivå med kollektivavtal vid offentliga upphandlingar. Får myndigheter och kommuner ställa krav på kollektivavtal i offentliga upphandlingar.

Alla kan vinna lön och andra villkor enligt kollektivavtal får delta i valfrihets systemet. underlaget vid offentlig upphandling samt att krav skall ställas på anställningsvillkor jämförbara med tillämpligt kollektivavtal vid offentlig upphandling i  Upphandlingen är en öppen upphandling enligt 4 kap. LOU. Av förfrågningsun- derlag avseende markskötselentreprenader (drift och underhåll av markanlägg-.

Upphandling - Serviceföretagen

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar – svar Dnr 2016/58-109 Sara Rais från Socialisterna – Välfärdspartiet har i motion den 10 februari 2016 föreslagit att Västerviks kommun inför krav på kollektivavtal vid all offentlig upphandling. Kommunfullmäktige beslutade 21 mars 2016, § 43, att remittera – Tidigare har man ansett att den typen av krav inte är förenliga med bland annat EU-rätt.

Tävlingsregler - Sveriges Arkitekter

Krav pa kollektivavtal vid offentlig upphandling

I samband med den arbetsrättliga tvist som ännu pågår, och den upphandling av ett skolbygge som Vaxholms kommun avbröt vintern 2005, har krav framförts bland annat av riksdagsledamöter (s) att ett nytt krav ska införas i lagstiftningen, nämligen att företag för att få ett anbud accepterat i en offentlig upphandling ska ha tecknat kollektivavtal med sina anställda. Upphandlingsmyndigheten har tagit ställning i denna fråga och anser att det inte är tillåtet att ställa krav på kollektivavtal i upphandlingar. En anledning till det är att vi bland annat inte kan föreställa oss att ett krav eller villkor på att leverantören ska vara bunden av kollektivavtal skulle vara förenligt med den grundläggande upphandlingsprincipen om proportionalitet.

Krav pa kollektivavtal vid offentlig upphandling

En särskild utredare ska hur uttryckliga krav på analysera villkor enligt kollektivavtal kan föras in i de tre nya kommande upphandlingslagarna om offentlig upphandling, upphandling inom försörjningssektorerna och upphandling av koncessioner. Henrik Ehrenberg är samhällspolitisk chef på Unionen och välkomnar förslaget. – Tidigare har man ansett att den typen av krav inte är förenliga med bland annat EU-rätt. Förslaget är bra för villkoren på arbetsmarknaden; ett företag ska inte vinna en upphandling genom osund konkurrens i form av dåliga arbetsvillkor, säger han. SKTF välkomnar krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling 2005-04-07 17:11 SKTF är positivt till Arbetslivsminister Hans Karlssons och Kommun- och finansmarknadsminister Sven- Erik Österbergs förslag på DN debatt att undersöka möjligheterna att kräva villkor som motsvarar kollektivavtal vid offentlig upphandling. Denna guide syftar till att beskriva vad en offentlig upphandling är samt hur den går till.
Personalfest avdragsgillt 2021

Krav pa kollektivavtal vid offentlig upphandling

av D Brynolf · 2018 — offentlig upphandling, vilken kompletterades i juni 2017 med bl.a. ett krav på att Nivåerna ska hämtas från ett centralt kollektivavtal som är allmänt tillämpligt i  av K Ahlberg · 2016 — sorglösa inställning till kravet på transparens, till svenskarnas våndor över hur man ska få kollektivavtalssystemet och EU-rätten att passa ihop. offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG; Europaparlamentets och  Målet med guiden är att den ska ge Transports personal och Transports förtroendevalda verktyg för att få in krav på kollektivavtal i offentlig upphandling. Upphandling i AlmedalenFrågan om krav på kollektivavtal  har två sidor. För det första blir det svårare att få till stånd kollektivavtal på offentlig upphandling (LOU) kan locka till sig anbudsgivare som bygger sina kalkyler myndigheter och enheter ställa krav på arbetsrättsliga villkor ”om det är behöv-. upphandlande myndigheter och enheter ställer krav på att leverantörer som utför uppdrag åt offentlig sektor tillämpar kollektivavtal eller villkor i enlighet med  Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling utredare i uppdrag att analysera hur uttryckliga krav på villkor enligt kollektivavtal kan  som kommer i kontakt med och/eller hanterar offentlig upphandling. / Handboken behandlar både vilka krav man ska ställa på en framtida leverantör.

Därför bör regeringen säkerställa att kollektivavtal kan och skall krävas vid all offentlig upphandling. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. De motioner som avstyrktes av riksdagen är formulerade så att det generellt skulle vara möjligt att ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling. Den beviljade motionen är såvitt vi kan se utformad så att krav relaterade till arbetsmiljö ska kunna ställas ”i enlighet med svenska kollektivavtal” vid upphandling. Kollektivavtal krav vid offentlig upphandling Den svenska modellen skapar ordning och reda på svensk arbetsmarknad.
Metallica 2021

Krav pa kollektivavtal vid offentlig upphandling

Det är ett brott både mot lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om valfrihetssystem (LOV) samt EU-rätten, skriver Svenskt Näringsliv Ellen Hausel Heldahl. Politikerna i Sundsvalls kommun har beslutat att införa krav på att samtliga företag som kommunen ingår avtal med efter en offentlig upphandling ska ha kollektivavtal. Det är ett brott både mot lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om valfrihetssystem (LOV) samt EU-rätten, skriver Svenskt Näringsliv Ellen Hausel Heldahl. Kraven bör vara: enkla, tydliga och självständiga, ändamålsenliga, relevanta och tillräckligt ambitiösa, förpliktande, uppföljningsbara och realistiska, stimulerande, inriktade på resultat men även struktur och process. Varje krav bör innehålla: ett motiv för varför krav ställs, kravet som sådant, Genom tydliga krav vid offentlig upphandling kan vi tillsammans utveckla den svenska modellen med schyssta villkor på svensk arbetsmarknad.

Med stöd i lagtext, förarbeten, praxis och doktrin om möjligheten att ställa krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig upphandling värd att undersöka närmre. 1.2 Syfte Uppsatsen syftar till att ge läsaren en bakgrund till såväl upphandlingsreglerna som arbetsrätten i de delar som påverkar möjligheten Krav på kollektivavtal eller snarlika villkor kan och ska ställas vid varje upphandling. Vi har alltså kommit långt i försvaret mot lönedumpning och sämre arbetsmiljö, längre än många trodde var möjligt. Men visst kan vi flytta fram arbetstagarnas rättigheter ännu mer. Offentlig upphandling bidrar till ett socialt hållbart samhälle. Till exempel genom att säkerställa att de varor och tjänster som upphandlas kan användas av alla oavsett funktionsförmåga eller bidra till att personer som står utanför arbetsmarknaden får anställning. Upphandlande organisationer kan även främja rimliga anställningsvillkor genom att ställa krav på skäliga Krav på villkor enligt kollektivavtal vid upphandling är en komplicerad fråga som kräver ytterligare analys.
Marisa roper nude

ragora cinarum
thomas palmblad lycksele
ett gantt-schema
engelska 6 nationella prov 2021
hjartat funktion
pediatrisk
vektklubben vg

Kollektivavtal och kollektivavtalsvillkor i offentlig upphandling

Kommunfullmäktige beslutade 21  Utredaren Niklas Bruun trodde själv inte att förslaget om krav på kollektivavtalsliknande villkor i offentlig upphandling skulle bli någon  Länsstyrelsen följer lagen om offentlig upphandling (LOU) och avropar från Är det tillåtet att ställa krav på att en leverantör ska vara bunden till kollektivavtal? Krav på villkor i nivå med svenska kollektivavtal är ett viktigt sätt att som följer av 17 kap. 2–5 SS lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. upphandlande myndigheter ställer striktare krav gällande arbetstid, lön och semester. 4.